+48 570 099 777
[email protected]

Baza Wiedzy

Talerze uprawowe zwróć na nie uwagę nim nie jest za późno

Dobrze uprawione ściernisko to pierwszy z elementów decydujących o sukcesie w uprawie rośliny następczej.
Ludzkość wynalazła pług około pięciu tysięcy lat temu w Sumerze. Od tego czasu technika rozlicza zmieniła się bardzo jeśli chodzi o jej efektywność oraz wydajność. Plug został zastąpiony przez agregaty uprawowe konstruowane w rożnych technikach np. Stripptill. Jednak mimo wszystkie efekt chcemy uzyskać taki jak nasi przodkowe czyli idealnie przygotowaną ziemię pod uprawy. Nieważne czy do przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych użyjemy brony talerzowej, agregatu uprawowego czy pługa talerzowego, wszystkie te maszyny są wyposażone w talerze których zużycie bezpośrednio przekłada się na jakość wykonanej pracy.

Główne rodzaje talerzy ich przeznaczenie
– Talerz gładki,
– Talerz plaski,
– Talerz wypukły z zębami typu TS oraz dużymi,
– Talerz falisty.

 

  1. Maszyna podczas pracy będzie się mniej zapychać ( w przypadku gleb gliniastych istotne jest aby talerze miały gładką strukturę dzięki czemu glina nie będzie tak mocno przywierać do ich powierzchni)
  2. Zatrzymują rozwój pasożytów (takich jak larwa omacnicy)- zapewnią to tylko talerze z prawidłowo zaprojektowanych i wykonanym ostrzem które nie wykazują nadmiernego bicia osiowego (do 3mm)
  3. Przyspiesza kiełkowania nasion osypanych podczas zbioru, dzięki prawidłowemu wymieszaniu gleby, zapewni to tylko prawidłowy i powtarzalny kąt zagięcia talerza)
  4. Zatrzymują rozwój tz słomianej maty, która utrudnia wschody i absorbuje wodę.
  5. Pozwala na równomierne rozrzucenie i wymieszanie resztek pożniwnych z glebą.

ROLNICY NA FORACH INTERNETOWYH ZWRACAJĄ UWAGĘ NA

……istotnym aspektem jest aby odpowiednio dobrać talerze do określonego typu prac, Do prac ultrapłytkich i płytkich zalecane są talerze faliste natomiast do mieszania i rozdrabniania resztek pożniwnych  talerze uzębione

Zaprzyjaźnieni rolnicy testujący talerze Exparto zawsze przed każdym wyjazdem na pole w swoim agregacie sprawdzali:

  • Czy dobrze dobrali talerze
  • Czy  kondycje piast a przed wszystkim ich  nasmarowanie
  • Czy również o czym wiele osób zapomina stan amortyzatorów gumowych) z uwagi na bardzo częste uszkodzenia ram maszyn uprawowych
  • Gospodarzu pamiętaj wymieniaj zawsze komplet amortyzatorów na każdym ramieniu

 

Kiedy wybrać WAVE DISC?

Nowe rozwiązanie sprawdza się wtedy, kie­dy rolnik musi walczyć o zachowanie każ­dego milimetra cennej wody podczas upra­wy gleb suchych. Bardzo wąski pas upra­wianej gleby powoduje bowiem minimalne straty wody. System sprawdza się również, gdy wody jest zbyt dużo i zachodzi potrze­ba minimalnej ingerencji w jej strukturę. Ta­ka „nacięta” przez faliste talerze gleba ma także lepszą nośność i mniejszą tenden­cję do zaskorupiana się. Dużo resztek poż­niwnych leżących na powierzchni gleby sprzyja również ograniczeniu erozji wod­nej i wietrznej. W końcu niewielka ingeren­cja w glebę pomaga w walce z chwastami odpornymi na herbicydy. Minimalna upra­wa pozytywnie wpływa także na wzrost ży­cia biologicznego w glebie, co przekłada się na większy plon.

Oszczędność paliwa

Talerze faliste mogą być rozstawione w rzędach oddalonych od siebie co 12,5 lub 16,7 cm. Węższy rozstaw jest zaleca­ny na gleby o wysokim potencjale plono­wania, szerszy sprawdzi się doskonale na glebach ciężkich i wilgotnych z dużą ilo­ścią resztek pożniwnych. Za sekcją upra­wową znajduje się wał oponowy składają­cy się z niskociśnieniowych opon, które są przesunięte względem siebie. Za wałem umieszczono redlice wysiewające, rozsta­wione w takiej samej odległości od siebie jak talerze faliste. Redlice wysiewają nasio­na dokładnie w pasie uprawionym przez talerze. Przy rozstawie 12,5 cm uprawione zostaje tylko 36% całej powierzchni gleby, natomiast przy rozstawie 16,7 cm – tylko 27%. Tak mała ingerencja w glebę spra­wia, że zapotrzebowanie na moc spada o 15% w porównaniu do maszyny o takiej samej szerokości roboczej, ale wyposażo­nej w talerze ustawione pod kątem. Prze­kłada się to na mniejsze zużycie paliwa.

Równomierne wmieszanie resztek pożniwnych
Nasze kultywatory i brony talerzowe z dużym prześwitem
od podłoża zapewniają płynną, wolną od zatorów pracę.
Efektem ich pracy jest czysty i równomierny obraz pola.
Uzyskujesz idealne warunki do siewu.

 

Dobrze wymieszana gleba oraz równomierny obraz uprawionego pola to wymagania stawiane przez praktykę. Firma
PÖTTINGER zmodernizowała formę, wielkość, kąt ustawienia i natarcia talerzy. Efekt: perfekcyjne zagłębianie, najlepsza
gruzełkowata struktura i wymieszanie gleby.
Zoptymalizowane osadzenie kroi
– Szerokie podparcie na zewnątrz: zapewnia idealną amortyzację oddziałujących bardzo dużych sił bocznych.
– Płaska powierzchnia w strefie mocowania talerza:
+ łagodne przejście z obszaru roboczego kroi do śrub mocujących.
+ stabilne mocowanie bez naprężeń.
– Śruby mocujące w strefie nie narażonej na zużycie:
+ pewne mocowanie również na suchych i zakamienionych glebach.
+ śruby się nie luzują.
Wysoka jakość materiału
– Hartowany ale jednocześnie elastyczny materiał: przy kolizji z kamieniem nie dochodzi do uszkodzenia kroju.
Duża średnica kroju
– Długi czas użytkowania, przez to dłuższe okresy wymiany.
Perfekcyjny kąt podcięcia
– Optymalna relacja siły ciągu do skuteczności zagłębiania w glebie.
Optymalna forma kroju z dziesięcioma zębami
– Uniwersalne zastosowanie.
– Prędkość robocza do 15 km/h.
– Optymalne mieszanie mimo dużej średnicy kroju.
Samoostrząca się krawędź tnąca zęba i talerza
– Gwarancja perfekcyjnego zagłębiania.
Lepsze obroty
– Agresywniejsze zagłębianie i lepsze wymieszanie.
– Tworzenie struktury gruzełkowatej.
– Nie powstaje podeszwa

Dzięki falistemu kształtowi, nowy talerz umożliwia bardzo powierzchowną uprawę ścierniska. Jednocześnie nowy talerz dzięki swojej konstrukcji bardziej agresywnie uprawia całą powierzchnię gleby. Niszczy przy tym niemal całkowicie rosnące chwasty czy też międzyplony.

Pofalowany kształt talerza zapewnia również bardzo dobry mieszanie resztek roślinnych z glebą, jednocześnie duża ilość resztek pozostaje na powierzchni gleby w formie mulczu. Ma on za zadanie chronić glebę przed utratą wody w wyniku parowania oraz ograniczać jej nagrzewanie. Płytko uprawiona gleba stwarza bardzo dobre warunki do kiełkowania nasion chwastów i samosiewów, które można zniszczyć w kolejnych przejazdach. 

Po podstawowej uprawie gleby, zastosowaniu środków ochrony roślin, pojawieniu się samosiewów i chwastów gleba nie musi być ponownie uprawiana przed siewem. Talerze Minimum TillDisc minimalnie wzruszają glebę, bo spulchniają ją tylko w obszarze redlic pracujących za talerzami, co zapobiega rozwojowi chwastów. Minimum TillDisc ogranicza nie tylko rozwój chwastów, ale też erozję gleby.

Uprawa pasowa

Zastosowanie Minimum TillDisc na suchych obszarach pozwala na uprawę pasową. Takie rozwiązanie oszczędza wodę, bo uprawiany jest tylko pas bezpośrednio przed redlicami. Na glebach wilgotnych i kleistych pole talerzy falistych wyrzuca na powierzchnię mniej grudek niż w przypadku normalnej sekcji. Zastosowanie talerzy Minimum TillDisc sprawia, że Cirrus jest lżejszy, więc można zmniejszyć zużycie paliwa.

Talerze o średnicy 460 mm

Poza standardowym polem z drobno lub grubo uzębionym talerzem o średnicy 460 mm, Cirrus może być wyposażony w nowe pole talerzy falistych Minimum TillDisc. Maszyna może też być dostarczany bez pola talerzy